Astmatutkimukset

Lääkärin tai hoitajan vastaanottokäynnillä ohjeistetaan erilaisia hengitystietutkimuksia, joiden avulla selvitetään, onko kyseessä astma.

PEF-puhallusseuranta

PEF-puhallusseuranta on astman perustutkimus. PEF-puhallus kertoo hengityksen ulospuhallusvoimakkuudesta ja sen vaihtelusta. Puhallusseuranta ohjataan tehtäväksi kotona 1 - 2 viikon ajan. Oikea puhallustekniikka on seurannassa tärkeää. Siihen saa apua terveydenhuollosta, apteekista sekä potilasjärjestöltä allergia- ja astmaneuvojilta. Jokaisella astmaa sairastavalla tulisi olla oma PEF-mittari, koska puhallusseuranta on tärkeä osa myös hoidon seurannassa. PEF- puhallusmittareita voi ostaa esimerkiksi allergia- ja astmayhdistyksistä sekä apteekeista.

PEF-mittarit

PEF-mittareita on erilaisia. Suositus on, että astmaa sairastavalla olisi oma mittari.

PEF-taulukko ja PEF-viitearvot

PEF-puhalluksen ohjevideo

Spirometria

Spirometriatutkimus kuuluu myös astman perustutkimuksiin. Siinä tutkitaan puhallusvoimakkuuden lisäksi keuhkojen tilavuuksia ennen ja jälkeen hengitettävän keuhkoputkia avaavan lääkkeen. Tämä tutkimus on myös puhalluskoe, ja se kertoo keuhkojen tilanteesta PEF-mittaria tarkemmin. Tutkimus tehdään terveydenhuollon yksikössä ja se kestää noin puolituntia.

Histamiini- ja metakoliinialtistus

Tämän puhalluskokeen tarkoituksena on selvittää keuhkoputkien supistumisherkkyyttä. Tutkimuksessa annetaan histamiinia tai metakoliinia sumutemuotoisena, minkä jälkeen tehdään spirometriatutkimus. Tutkimus tehdään terveydenhuollon yksikössä ja tähän tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin tunti.

Rasituskoe

Myös tällä tutkimuksella selvitetään keuhkoputkien supistumisherkkyyttä. Monella se tulee esiin rasituksen yhteydessä. Rasituskoe on juoksutesti joko ulkona vapaasti tai sisällä juoksumatolla. Rasituksen jälkeen tehdään PEF-puhalluksia.  Tähän tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin tunti.

Allergiatestit ja muut laboratoriokokeet

Astmatutkimuksiin kuuluu myös allergiatestit ja laboratoriokokeita, joilla kartoitetaan oireiden taustalla olevia syitä.