Astma ja ympäristötekijät

Katupöly ja siitepölyt saattavat pahentaa astman oireita keväällä.

Katupöly on hienoksi jauhautunutta asfalttia ja hiekkaa, jonka seassa voi olla myös siitepölyä. Katupölyaikana kannattaa välttää vilkkaasti liikennöityjä katuja ja käyttää hengityssuojaimia, joissa on uloshengitysventtiili. Hengityssuojainta käytettäessä on hyvä muistaa, että suojain aiheuttaa hieman hengitysvastusta.

Hengityssuojaimen tulee olla FPP 2- luokkaa, jotta pienhiukkaset eivät pääse sen läpi.

Tupakointi heikentää astman hallintaa ja lisää merkitsevästi keuhkoahtaumataudin syntyä. Tupakointi heikentää huomattavasti astmalääkkeiden tehoa. Lääkkeiden hyvä teho sekä hapenottokyky ovat tärkeitä astmaa sairastavalle. Myös passiivinen tupakointi ja sähkötupakka lisäävät astman oireita. Keskustele  terveydenhuollon ammattilaisen kanssa erilaisista vaihtoehdoista tupakasta vieroitukseen.

Lemmikkieläimet saattavat pahentaa astman oireita. Lemmikkiä harkittaessa on syytä keskustella lääkärin kanssa. Eläinpöly on niin hienojakoista, että se leviää sisätiloissa kaikkialle.

Talvella kuiva sisäilma saattaa pahentaa astmaoireita, jolloin ilmakostuttimesta voi olla apua. Ilmankostutinta käytettäessä on tärkeää seurata sisäilman kosteuspitoisuutta, jonka optimitaso on 25 – 45 % talvella. Liiallinen ilmankosteus luo olosuhteet bakteerien ja homeiden lisääntymiselle.

Siivousta ei tarvita astmaa sairastavankaan kotona joka päivä. Normaalista viikkosiivouksesta on kuitenkin hyvä pitää kiinni. Helposti puhdistettavat materiaalit ja tehokas imuri helpottavat siivousta. Imurin valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota imurin suodattimeen. Hepa-suodatin pitää pölyt imurin sisällä, eikä lennätä pölyä takasin huoneilmaan. Keskuspölynimuri on paras vaihtoehto. Ilmanpuhdistimesta voi olla myös apua, mutta se ei korvaa siivousta.

Viherkasveja voi olla kotona, kunhan niitä ei sijoiteta ihan sängyn viereen tai paikkaan, missä astmaatikko oleilee paljon.

Home- ja kosteusvaurioiden korjaaminen vähentää astmaa sairastavan oireita ja lääkityksen tarvetta.