Mitä tietoa etsit?

Barn med matallergi


Ungefär 5-8 procent av under tvååringarna är allergiska mot något livsmedel. Sensibiliseringen kan ske via modersmjölken och då barnet äter själv. Sannolikt kan sensibiliseringen till och med ske via huden eller andningsvägarna. Barn som lider av mjölkallergi brukar få symptom först i 3-6 månaders ålder.

Barn kan sensibiliseras för vilket som helst livsmedel, men vanligtvis återspeglar sensibiliseringen de livsmedel och mängder barnen fått. Grönsaker och frukt orsakar i allmänhet hudsymptom som snabbt går över. För tillväxten och utvecklingen hos barn under två år är det viktigt att utreda om barnet är allergiskt mot mjölk eller spannmål. En ännu vanligare allergen än mjölk är ägg, följt av vete.

En veteallergiker får ofta symptom också av korn och råg. Havrets proteinstruktur skiljer sig så pass mycket från vetets att barn som är veteallergiska oftast utan problem kan äta havre.

Merparten av de barn som har en fördröjd överkänslighet med tillhörande hud- eller tarmsymptom bakom vilken det inte finns avvikande IgE-antikroppar, blir kvitt sin matallergi i 2-3 års ålder. Det tar längre tid att återhämta sig från IgE-allergi, men de flesta barnen blir kvitt sin matallergi småningom innan de uppnått skolåldern.

Hos barn i lek- och skolåldern förekommer också matallergi för fisk, nötter och pollen samt på grund av korsallergi också för många färska grönsaker och frukter. Vid korsallergi har de råa frukternas och grönsakernas proteiner samma uppbyggnad som pollen vilket är något som barnets immunförsvar reagerar på. I dessa fall blir följderna av att barnet äter ifrågavarande livsmedel huvudsakligen symptom i munhålan, t ex sveda, svullna läppar eller klåda. Klådan kan också kännas i öronen.

 

Guide: Barn med matallergi

Sivua päivitetty: 7.11.2016