Astma och allergi

Allergiska symtom och orsakerna till dem varierar med barnets ålder. Hos spädbarn är det ofta maten som ger allergiska symtom. Vanligtvis är det fråga om hud- och tarmsymtom och bara sällan symtom i andningsvägarna. Barn i lek- och skolåldern får vanligtvis symtom av pollen och djurdamm som utöver astmasymtom ofta också ger snuva, täppt näsa och ögonsymtom.

Lindriga allergisymtom kräver inte undersökning eller behandling. Genom att lära sig att komma tillrätta med lindriga symtom kan man förbättra sin toleransnivå. Vid allvarliga och kraftiga allergisymtom måste man undvika allergenerna. Det är viktigt att man lär sig att identifiera de faktorer som ger upphov till barnets allergisymtom.

Då man bedömer barnastma är det skäl att också följa upp om barnet har allergisk snuva eftersom risken för astmasymtom ökar om den allergiska snuvan inte behandlas samtidigt som vårdbalansen minskar. Allergisk snuva ska skötas med tillräcklig medicinering (t ex antihistaminer, nässprej och ögondroppar). Vid behov ska man i mån av möjlighet undvika sådana irritament som förvärrar symtomen. Hos över 5-åringar kan allergierna, särskilt pollenallergierna, behandlas med immunterapi (hyposensibilisering).

Sivua päivitetty: 26.3.2015