Mitä tietoa etsit?

Allergisk snuva

Allergisk snuva drabbar 20–30 procent av finländarna. Med allergisk snuva avses att någon allergen orsakar nysningar, klåda, rinnande eller täppt näsa. Vanligtvis beror den allergiska snuvan på pollen. I så fall talar man om säsongbunden snuva, dvs hösnuva. Allergisk snuva kan vara kronisk och beror i så fall ofta på husdjur.

Allergisk snuva bryter vanligtvis ut i ungdomsåren men den kan lika väl drabba redan ettåriga barn. I högre ålder minskar de allergiska symtomen vanligtvis. Bland seniorer förekommer allergisk snuva sällan.

Ungefär 30 procent av dem som lider av allergisk snuva blir bättre med åren av sig själv. Allergisk snuva är delvis ärftlig. Det enda sättet att förebygga allergisk snuva är att undvika tobaksrök och att själv sluta röka. Att exponeras för tobaksrök ökar risken att allergiseras redan i fosterstadiet.

 

Sivua päivitetty: 25.11.2015