Asiantuntijatiimi

Allergiatunnuksen käyttöoikeushakemuskäsittelyt toteutetaan kaksivaiheisessa asiantuntijakäsittelyssä:

1) Allergia-, Iho- ja astmaliiton Allergiatunnustiimi

Sisäinen käsittelyprosessi, johon osallistuu muunmuassa terveydenhuollon ammattilaisia, allergianeuvojia, sisäilma-alan asiantuntijoita ja Allergiatunnuksen prosessia valvovat henkilöt. Sisäisessä käsittelyssä kartoitetaan tuotteiden allergianäkökulma, tutustutaan tuotteiden näytteisiin ja koostumuksiin ja karsitaan ulkopuoliseen varmennuskäsittelyyn soveltumattomat tuotteet, jotka eivät läpäise kriteerejä jo alustavassa arvioinnissa.

2) Ulkopuolinen varmennuskäsittely

Jokainen Allergiatunnushakemus, jota ei hylätä jo sisäisessä käsittelyprosessissa, lähetetään ulkopuoliseen varmennuskäsittelyyn. Käsittelyyn osallistuvat eri alan asiantuntijat riippuen käsiteltävistä tuotteista. Asiantuntijoina toimivat ihotautilääkärit, kemistit, allergologit, kosmetiikan allergia-asiantuntijat, sisäilman-alan asiantuntijat ja tutkijat, lasten lääkärit sekä elintarvikeasiantuntijat.

Allergia-, Iho- ja astmaliitto konsultoi käsittelyitä puolueettomien tutkimuslaistosten ja asiantuntijatahojen kanssa, kuten VTT, Työtehoseura, Evira, Kuluttajavirasto, Teknokemianyhdistys, Työterveyslaitokset ja muut tarvittavat tahot tarpeiden mukaan.

Tuote hylätään, jos missään sen käsittelyprosessin vaiheessa tuotteen allergiaturvallisuus tms. kyseenalaistuu. Hylkäys tapahtuu myös mikäli tuotteen ainesosista ei ole tarvittaessa riittävästi tietoa tai tuotteen raaka-aineet/materiaalit osoittautuvat ulkopuolisessa varmennuskäsittelyssä allergiariskin aiheuttajiksi. Ulkopuoliset asiantuntijat varmentavat aina Allergiatunnuksen käyttöoikeuden myöntämisen.

Allergia-, Iho- ja astmaliiton Allergiatunnustiimi ei myönnä Allergiatunnuksen käyttöoikeutta ilman ulkopuolista varmennuskäsittelyä. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat merkittävässä asemassa tuotteiden käsittelyissä, sillä siten voidaan tuotteista läpikäydä lääketietellinen perustelu tuotteiden hyväksynnälle tai hylkäykselle.