Allergiatunnus® logo

Allergiatunnus on Allergia-, Iho- ja Astmaliito ry:n tuotteille ja palveluille myöntämä virallinen logo. Logossa esiintyy kumpupilvi, pääskynen sekä teksti ”Yhteistyössä Allergia-, Iho- ja Astmaliiton kanssa”. Logosta käytetään nimitystä Allergiatunnus. Tunnuksen käyttöön on aina saatava tapauskohtainen lupa, jonka myöntää Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry. Kyseessä on eri merkki kuin Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:n yrityslogo, jonka käyttö on ehdottomasti kielletty virallisen Allergiatunnuslogon asemasta. 

Erottamaton kokonaisuus
Pääsky-symboli ja pilvi ovat erottamaton kokonaisuus. Pääskyä ja pilveä ei saa erottaa toisistaan eikä niiden keskinäistä suhdetta muuttaa. Pilven oikeassa alakulmassa käytetään rekisteröitymerkkiä ®.

Logo ja teksti
Allergiatunnusta voi käyttää suomen- ja ruotsinkielisenä, ei englanninkielisenä. Logon yhteydessä käytettävän Allergia-, Iho- ja Astmaliitto tai Allergi-, Hud- och Astmaföbundet -tekstin kirjasintyyppi on Gill Sans Light versaali. Liiton nimi kirjoitetaan oheisten mallien mukaan.

Ei käänteisenä
Allergiatunnusta ei koskaan saa painaa käänteisenä (negatiivisena).

Painotuotteen pohjaväri ja Allergiatunnuksen asettelu
Painettavan julkaisun/tuotteen pohjan tulee olla sellainen, että myös logon pilvi erottuu siitä selkeästi. Allergiatunnus tulee erottaa taustastaan jättämällä riittävästi tilaa ympärille.

Allergiatunnuksen kohdistus
Logo on suorassa silloin, kun pilvi on vaakasuorassa. Pääsky lentää ylös oikealle (koilliseen).

Yleisimmät virheet logon käytössä
Pilvi ei erotu, epämääräinen tausta, suhdetta muutettu, logoa käytetty negatiivisena, vinossa, mustavalkoisena pääsky on rasteroitu.

Allergiatunnuksen käyttöä valvotaan
Allergiatunnuksen käyttö tulee hyväksyttää aina ensimmäistä kertaa ennen julkaisua koskien tuotepakkauksia sekä markkinointi- ja mainosmateriaaleja. Tunnuksen väärinkäytöstä huomautetaan, sakotetaan ja tarvittaessa toteutetaan valtakunnallinen tiedote.

Allergiatunnuksen väärinkäyttö
Allergiatunnuksen käyttö tuotteiden yhteydessä, joille sitä ei ole myönnetty, on kielletty. Väärinkäytöksestä joutuu maksamaan sakkoa alimman käyttöoikeusmaksuluokan mukaisesti 3700€. Myös yritys, joka ei huomautuksen jälkeen 7 vuorokauden aikana poista tuottteita ja markkinointimateriaaleja markkinoilta, joutuu maksamaan sakon.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto tiedottaa väärinkäytöksestä internetsivuillaan, Allergia, Iho & Astma -lehdessä sekä valtakunnallisessa allergianeuvontapalvelussa. Mikäli väärinkäytös on tahallisesti harhaanjohtavaa, toteutetaan väärinkäytöksestä myös valtakunnallinen lehdistötiedote.

Jos yritys, jolle on myönnetty Allergiatunnuksen käyttöoikeus, mutta jolla ei enää ole Allergiatunnuksen käyttöoikeussopimus voimassa, käyttää tunnusta kuitenkin hyödyksi, muodostuu väärinkäytöksestä edellisessä sopimuksessa määritelty sakko.