Mitä tietoa etsit?
Ilmanpuhdistimet

Ilmanpuhdistimet

Ilmanpuhdistimien teknisistä ominaisuuksista tulee osoittaa puolueettomat tutkimustulokset, joissa on mitattu puhtaan ilman tuottoasteet x m3/h 0.3 mikrometrin hiukkasille, mahdollinen otsonituotto sekä äänitasot eri tehoilla käytettäessä. Ilmanpuhdistimen puhdistusteho tulee olla vähintään 95% 0,3 mikrometrin pienhiukkasilla.

Äänitaso tulee alimmalla teholla olla asunnoissa <33dB ja puhdistettava huonekoko min.10 m2 , jota vastaava puhtaan ilman tuottoaste on noin 50 m3/h. Äänitaso saa olla toimistoissa alimmalla teholla enintään 35dB. Kotikäyttöön tarkoitetuissa laitteissa käytetään laskennoissa 2,4m ja toimistoissa 2,8m huonekorkeutta (VTT 2,5m2).

Sisäilman otsonille ei ole olemassa terveysperusteista raja-arvoa. Jos otsonin hajun tunnistaa, tulee sitä tuottava laite poistaa asuintilasta. Työperäiselle altistumiselle on Suomessa annettu haitalliseksi tunnettu pitoisuus http-arvo 0.05 pmm kahdeksan tunnin altistumisen aikana. Otsonia esiintyy ulkona kaikilla ilmakehän korkeuksilla. Sisäilman otsoni on peräisin ulkkoa sekä sisätiloissa käytettävistä laitteista, mm.sähköisistä ilmanpuhdistimista, lasertulostimista ja kopiokoneista. Otsoni on ylähengitysteitä ärsyttävä kaasu. Allergisille otsoni voi voimistaa allergiaoireita. Täten otsonituotto on oleellinen kriteeri myös ilmanpuhdistimissa. Laitteen otsonin tuoton tulee alittaa taso 0.05 ppm.

Sivua päivitetty: 17.12.2018