PEF-puhallus

Astman tilaa seurataan PEF-mittarin avulla.

PEF-puhallus

Astman tilaa seurataan PEF-mittarin avulla.

Astman hyvä hoitotasapaino löytyy, kun seuraa avaavan lääkityksen tarvetta ja mittaa ajoittain uloshengityksen huippuvirtausta PEF-mittarin avulla. Puhalluksen tulokset kirjataan PEF-taulukkoon: PEF-taulukko ja viitearvot.

Tämä tieto on tuotettu jäsenmaksuilla. Liity jäseneksi!

På svenska:

Så här använder du PEF-mätaren. Fatta tag om mätaren. Kontrollera att visaren står på noll.

Ta ett sådant grepp att visaren kan röra sig fritt

Håll inte fingrarna så här. Se till att du inte heller täcker luftkanalen. Fyll lungorna med luft.

Slut läpparna tätt runt munstycket och gör en kort och kraftig utblåsning.

Så här. Avläs mätaren och skriv upp resultatet. Nollställ mätaren och upprepa blåsningen. Gör sammanlagt tre blåsningar.

PEF-uppföljningstabell.

In English

How to use the PEF meter? The video below has also an English text.